0850 811 50 52   en0549 610 11 75       iletişim
Acropolia Master

Acropolia Master

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi servisimizde aşağıdaki konularda çalışmalar yapılmaktadır:

· DEHB
· Özel Öğrenme Güçlüğü
· Okul Başarısızlığının Nedenleri
· Sınav Kaygısı
· Çocukluk Çağı Sorunları
· Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
· Çocuk ve Ergende Depresyon
· Okul Korkusu-Fobisi
· Çocuk ve Ergenlerde Korku ve Kaygılar
· Çocuk ve Ergenlerde Takıntı-Obsesyonlar ve OKB
· Ergende Madde Bağımlılığı
· Otizm
· Yeme Bozuklukları
· Uyku Bozuklukları – Sorunları
· Çocukta Davranış Bozuklukları
· Çocuk ve Ergende Konuşma Bozuklukları
· Özel Eğitim Çalışmaları

Kulak Burun Boğaz polikliniğimiz güveni en ön planda tutan,kaliteli sağlık anlayışımızla ileri teknolojinin desteğiyle muayenelerin,tüm tetkik ve tedavilerinin gerçekleştirildiği modern bir kliniktir.Endovizüel sistemle kulak,burun,boğaz muayenesi yapılıp ilginç vakalar DVD kaydı yada videoprinterden kaydedilebilmektedir. Ayrıca kulak muayenelerinde cerrahi mikroskop altında buşon, salgı ve yabancı cisimlerin temizlenmesi yapılmaktadır.

Polikliniğimizde aşağıda belirtilen başlıca hastalıkların teşhis ve tedavileri yapılmaktadır;

*Kulak iltihapları ve hastalıkları
*İşitme kayıpları
*Baş dönmesi,denge bozuklukları
*Burun tıkanıklığı
*Sinüzitler
*Burun kanamaları
*Alerjik burun hastalıkları
*Boğaz hastalıkları
*Horlama ve apne
*Tükürük bezi hastalıkları
*Yüz felci
*Yutma bozuklukları
*Ses ve konuşma bozuklukları
*Baş ve boyun kanserleri

Doğum öncesi taramalarda ortaya çıkan cerrahi hastalıklar hakkında danışmanlıkla başlayan çocuk cerrahisi hizmetleri; doğumdan 14 yaşına kadar sindirim sistemi, idrar yolları ve akciğerleri ilgilendiren cerrahi hastalıkların tedavisi ve takibini kapsamaktadır.

Yapılan cerrahi girişimlerin önemli bir kısmı kasık fıtığı, hidrosel, inmemiş testis ve sünnet gibi günübirlik gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi hastalıklar dışında gece ve/veya gündüz idrar kaçırmaları, dışkı kaçırma, kabızlık, karın ağrısı ve mide reflüsü gibi hastalıkların tedavi ve takibi hastanemizde yapılmaktadır.

Kritik durumlarda devreye giren farklı Yoğun Bakım ünitelerimizde çok üst düzeyde tıbbi ve teknik donanım içeren cihazlara ve akademik kadromuzla 7 gün 24 saat hızlı ve kaliteli hizmet verilmektedir.

Etiketler

Bölümümüzde genel olarak böbrek ve idrar yolları hastalıkları, taş hastalığı, ürolojik kanserler, erkek cinsel fonksiyon ve üreme bozuklukları, prostat hastalıkları, mesane fonksiyon bozuklukları ve idrar tutma sorunlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

İNFERTİLİTE (KISIRLIK)

Erkek kısırlığının toplumda yaygın olarak görülmeye başladığı bilinmektedir. İnfertil (kısır) çiftlerin değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken işlerden biri, erkekten alınan sperm örneğinin incelenmesidir. Sperm örneğinde anormallikler erkek kısırlığının en önemli nedenidir. Varikosel denilen testislerin etrafındaki toplar damarlardaki genişlemeler sperm anormalliğine neden olan hastalıklar arasında birinci sıradadır. Hormonal problemler, testislerin doğuştan küçük olması, geçirilen enfeksiyonlar (kabakulak gibi) diğer infertilite nedenleri arasında sayılabilir.

Varikosel; Erkek kısırlığının en önemli nedenlerindendir. Tedavisi cerrahidir. Ameliyat mikrocerrahi ve klasik cerrahi yöntemiyle yapılmaktadır. Hastanemizde başarıyla gerçekleştirilmektedir. 

BÖBREK VE İDRAR YOLU TAŞLARI 

Böbrek ve idrar yolu taşları; taşın yerine, büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak bir kaç yöntemle tedavi edilirler.

1.)Taşın kendiliğinden düşmesi: su içiminin artırılması ve bazı ilaç tedavileriyle taşlar düşebilir. (Genelde 5-6 mm den küçük taşlar kendiliğinden düşebilir.)

2.) Taş kırma yöntemiyle taşların tedavi edilmesi (ESWL): 2 cm den küçük taşlarda uygulanabilir. Taşın bulunduğu anatomiye göre ilk tercih edilen yöntemlerdendir.

3.)Açık cerrahi ameliyatlarla taşın alınması

4.) Endoskopik ve perkütan (PCNL) taş cerrahisi gibi taşın kapalı ameliyatlarla çıkartılması. (taşların %95 ten fazlası artık bu yöntemlerle tedavi edilebilmekte). 

Kliniğimizde her türlü böbrek taşı ameliyatları (açık-kapalı) yapılmaktadır.

PROSTAT HASTALIKLARI 

Prostat başlıca enfeksiyon, büyüme ve kanser olarak 3 hastalıkla karşımıza çıkar.

Prostatın 3 hastalığı da benzer klinik belirtilerle karşımıza çıkabilir. İdrarda yanma, zor idrar yapma, idrar yaparken bekleme, kesik kesik idrar yapma, idrarın sıkıştırma hissi, idrarı yaptıktan sonra tam boşaltamama, çatallı idrar yapma, idrarda eskiye nazaran incelme gibi şikayetlerle kendini belli eder.

Prostat iltihaplarında çeşitli antibiotik tedavileri ile düzelme olmazsa ileri incelemeler gerekebilir.

Prostat büyümeleri başlıca 3 yöntemle tedavi edilirler:

1.) İlaç tedavileri

2.) Kapalı prostat ameliyatları, Belli büyüklüğe kadar olan prostatlar (60-70gr ve altı) bu yöntemle tedavi edilirler. Birinci tercih TUR-P denilen yöntemdir. Son yıllarda popüler olan Greenlightprostatektomi (yeşil ışık), anesteziaçısından riskli, ileri yaş grubunda ve kanama riski yüksek olan hastalarda uygulanabilir.

3.) Açık prostat ameliyatları: Prostat büyüklüğü 60-70 gr’ın üzerinde olan hasta grubunda uygulanabilmektedir.

Hastanemizde her türlü prostat operasyonu yapılmaktadır. Prostat kanseri, 50 yaşından sonra düzenli PSA kontrolü ve parmakla makat muayenesinden sonra biopsi ile tanı konulan bir hastalıktır. Kanserin yayılma derecesine göre tedavisi değişebilir. 

Başlıca prostat kanseri tedavileri şunlardır:

1.) Kanser prostata sınırlı ise radikal prostatektomi denilen yöntemle prostat ve sperm kanallarının bir kısmının çıkartılması

2.) Yine kanser prostata sınırlı ise radyoterapi (ışın tedavisi)

3.) Kanser prostat sınırlarını aşıp diğer organlara sıçramışsa; hormon tedavisi,kemoterapi ve orşiektomi denilen testislerin alınması girişimi gerekebilir.

Kliniğimiz, hem uyku sağlığının temel ilkelerini hastalarıyla paylaşmakta hem de uyku hastalıklarının en modern yöntemlerle tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Etiketler

Yeni Nesil Spektral Görüntüleme Yapabilen (256 Kesitli Dual Enerjili) Bilgisayarlı Tomografi

PROTEZLİ HASTALARA ÇEKİM İMKANI
Metal protezli  hastaların artefaktsız olarak incelenebilmektedir,

YENİ NESİL KARDİYAK BT UYGULAMALARI
Kalp kaslarının perfüzyon incelemeleri yapılabilmektedir. Kalp myokard perfüzyon çalışmasında perfüzyon defekti gösteren bölümler renk kodlamalı olarak izlenmektedir.

Çekim sırasında kullanılan kontrast ajanlar ekstra çekime gerek kalmadan görüntülerden sanal olarak çıkarılabilmektedir. Hastalara uygulanan kontrast madde ajanlarının dokular içerisinde nümerik değerler ile sistem tarafından otomatik tespit edilmektedir. Kalp damarlarında kireç plakları arasına gizlenmiş olan ve tehlikeli plaklar görüntülenebilmektedir.

YÜKSEK UZAYSAL ÇÖZÜNÜRLÜK
Koroner arter gibi küçük yapıların incelenmesi gerektiği durumlar, sistemlerin limitlerini zorlaması gereken alanlardan biridir. Hastanemizde kullanılan spektral görüntüleme yapabilen  BT sisteminde koroner damar görüntüleme uzaysal çözünürlüğü 18.2 lp/cm’dir. Kalp damar darlık incelemelerinde ihtiyaç duyulan bu değer ne kadar yüksek olursa görüntü kalitesi o kadar artmaktadır. Bu uzaysal çözünürlüğü elde eden teknolojinin altında geleneksel teknolojiye göre 100 kat daha fazla‘’Primary Speed’’ özelliği ve 4 kat daha hızlı olan ‘’Afterglow’’ süresi yatmaktadır.

SANAL ENDOSKOPİ
Girişimsel metodun zorunlu olmadığı ve tarama amaçlı gerçekleştirilen endoskopik tetkiklerin kalın barsak görüntülenmesi,  BT sistemimizde mümkündür.

YENİ NESİL BT UYGULAMALARI
Böbrek taşlarının sertlik derecelerine göre karakterizasyonlarının analiz edilmesi  ve tedavi şeklinin belirlenmesi mümkündür. Göz ile ayırdedilemeyen kontrast madde tutulumlarının sayısal olarak analiz edilebilmektedir.

DÜŞÜK DOZ, HASTA GÜVENLİĞİ
X-ışını güvenliği, sistem olabilecek en düşük X-ışınını kullanabilmek adına gelişmiş hasta güvenliği teknolojileri kullanmaktadır.
3D Doz Modülasyonu, kalınlık ve yoğunluk farkı olan vücut bölümlerinin aynı çekim içerisinde farklı X-ışını dozu ile çekimine olanak sağlamaktadır.
0-18 yaş aralığında her yaş dönemine ait çekim protokolleri maksimum güvenlikte kullanıcıya sağlanmaktadır.  “Adaptive Statistical Iterative Reconstruction’’ (ASiR) tekniği olarak adlandırılan yöntemde önceki teknolojilere göre çok daha düşük X-ışını ile HD görüntü kalitesinde BT görüntülerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

KALP KRİZİ RİSK HESAPLAMA
Kalp damarlarını daraltan kireçlemelerin teşhisinin kontrast madde dahi kullanmadan BT tetkik ve analizi ile (SmartScore) yapılması saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. Hastaların diyabetik olma durumu, kan analizleri, sigara kullanımı ve yaş gibi unsurlarında içerisine dahil edildikleri skorlama analizlari sonucunda ilk onyıl içerisindeki kalp krizi geçirme riskleri yüzdesel olarak ifade edilebilmektedir.

İLERİ UYGULAMALAR
Özellikle kemik yapılar içerisinde yol alan boyun veya beyin damarlarının gördüğü hasar ve darlıklar kemik yapılar olmaksızın değerlendirilebilmektedir.

Akciğer çekimlerinde ise nodüllerin takibi otomatik olarak sistemler tarafından gerçekleştirilmektedir. Onkoloji vakalarında radyoterapi sonrası TM değişimlerini takip etme amaçlı ve inme vakalarının teşhisi için beyin ve karaciğer perfüzyon çekim ve analizleri yapılabilmektedir.

Sonuç olarak kalitatif değerlerin yanında kantitatif değerlerin yüksek doğrulukta elde edilebildiği ve teşhis sırasında bu sonuçlarında gözönünde bulundurulduğu BT tetkikleri hastanemiz radyoloji bölümünde  gerçekleştirilebilmektedir.

 


Yeni Nesil Sessiz 3.0 Tesla Sentetik MR

SESSİZ MR ÇEKİMİ
Hasta çekim deneyimine damgasını vuran “SESSİZ MR” çocuk hastalar için atılan önemli bir adım olmaktadır. Özellikle çocuk hastalar için anestezi vermeden çekim yapmayı mümkün kılabilen bu teknoloji, dayandığı hızlı donanımsal tasarım ve yazılımlar sayesinde hastanın haraket etmesinden doğan görüntü bozukluklarını gidererek üstün imaj kalitesini de beraberinde getiriyor.

GENİŞ HASTA TÜNELİ
70 cm geniş tünel açıklığı, daha geniş hasta masası, daha ferah aydınlatma ve iç havalandırma sistemleri, daha hafif ve esnek yapıdaki yüzey koilleri ve tek çekimde birden fazla görüntüleme işlemini kısa sürede tamamlayabilen ileri yazılımlar...

İĞNESİZ UYGULAMALAR
Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında, hastaya kontrast madde (ilaç) enjeksiyonu yapılmaksızın MR anjiyografi yapılabilmesi, özellikle gebe, çocuk hastalarda ve böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastaların da görüntülenebilmesi için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında bulunan yeni nesil yazılımlar sayesinde tanı koymak için daha az biyopsi uygulamasına ihtiyaç duyuluyor.

HASTA KONFORUNU ÖN PLANA ÇIKARAN TASARIM
Hasta konforu düşünülerek tasarlanan yüzeyel koiller ve hasta masası sayesinde özellikle obez hastaların çekimleri artık çok daha konforlu...  Bu tasarım sayesinde, tüm MR çekimleri hasta tüneli içerisine ister kafa önce ister ayak önce girecek şekilde gerçekleştirilebiliyor.

NEFES TUTMASIZ ÇEKİMLER
Yeni nesil yazılımlar sayesinde MR çekimi sırasında nefes tutmakta zorlanan hastaların, nefes tutmadan MR çekimlerinin yapılması artık mümkün.

YENİ NESİL YAZILIMLAR
İnme ve mikrokanama vakalarında, ileri nöroloji yazılımlarını üzerinde barındıran MR cihazımız ile erken teşhis hayat kurtarıyor.


Premium Seviye Renkli Doppler Ultrason

Özel biyopsi probu ve yeni genişletilmiş E Serisi prob ailesiyle bir araya getirilen S-Agile mimarisi, abdominal, kas-iskelet, küçük organ, meme, vasküler, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji ve daha fazlasını içeren geniş bir klinik uygulama grubunda üstün görüntü kalitesi elde etmeye yardımcı olur.


Hastanemiz bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek hizmetleri kapsamında hastalar ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel açıdan değerlendirilmektedir.

Psikiyatri kuşkusuz tıbbın en eski ve en önemli dallarından biridir. Günümüzde, dünya ölçeğinde üzerinde en çok araştırma yapılan, yeni tedaviler geliştirmek için en çok para harcanılan tıp alanlarının başında gelmektedir. Tüm bunlara rağmen , yetersiz veya eksik tedavi ya da tedavi hizmetlerine ulaşmada güçlük nedeniyle psikiyatrik rahatsızlıklarda kronikleşme ve buna bağlı olarak iş gücü kaybı ve bireysel yetilerin yitimi sıklıkla rastlanılan bir durumdur.

Modern hayatlara geçiş, hızlı şehirleşme ve göç ile sosyal bağların zayıflamasının yanı sıra ekonomik darboğaz ve krizler de ülkemizde psikiyatrik rahatsızlıkların yaygınlaşması için uygun bir zemin yaratmaktadır.

Kliniğimiz, psikiyatrik rahatsızlıklar ve bunların tedavileri üzerindeki var olan önyargıları yıkmayı, hasta ve yakınlarına, böylesine sıkıntılı ve duyarlı oldukları bir anda, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak huzurlu bir ortam ve üstün hizmet kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kliniğimiz yüksek güvenlik ve konfor standartlarını karşılayacak şekilde, en modern psikiyatri kliniği mimarisi trendlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Renkler ve malzemeler hastanın kendini rahat hissetmesine katkıda bulunacak şekilde özenle seçilmiş, aşırı uyarıcı olabilecek ses ve ışık fazlalığından kaçınılmıştır.

Psikiyatri kliniğinde çalışacak olan yardımcı personel özel olarak seçilmiş ve eğitilmiştir. Personelimiz, tedavinin gerekliliklerini, hasta ve yakınlarının insani ihtiyaç ve beklentilerine özen göstererek uygulamayı en temel hedefleri olarak görmektedirler.

Deneyimli klinik tedavi ekibimiz, güler yüzlü yardımcı personelimiz ve üstün mahremiyet, konfor ve güvenlik standartlarımızla , hastanemizde şifa bulacak olan her hasta büyük mutluluğumuza sebep olacaktır.

Psikiyatri Bölümlerimiz

Depresyon

Takıntılar (Obsesif kompülsif bozukluk)

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

Alzheimer Hastalığı

Alkol Bağımlılığı

Uyku Bozuklukları

Çocukluk Çağı Ruhsal Problemleri

Sosyal Fobi

Ergenlerde Madde Bağımlılığı

Şizofreni

Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Hastalık)

İlişki ve Evlilik Sorunları

Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı

Panik Bozukluğu

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Yeniden Yapım ve Onarım Cerrahisi)

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba uydurmak" anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb) yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.

Özetle; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyinde deri derialtı ve kemikler etkileyen her türlü defektin (boşluğun) onarılmasına çalışır. Bunu yaparken temel kural hangi dokular kaybolduysa ona benzer dokularla onarım yapmaktır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanları:

• Yüz şekil bozuklukları– Asimetriler, doğumsalkitleler, nadir yüz yarıkları

• Yarık dudak-damak

• Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler, ( Örnek: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri )

• Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)

• Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar

• Burun defektleri, tümörleri, kopmaları

• Tükrük bezi problemleri

• Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar

• Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları

• Maksillofasiyal cerrahi ( Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri- kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi )

• Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu

• Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu

• Jinekomasti (Erkekte büyük meme)

• Genital organların doğumsal anomalileri, ( Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi. )

• Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu, 

• Göğüs ve karın duvarı defektleri

• El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması)

• El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları

• Periferik sinir problemleri (travmalar,nöropatiler, defektler, kitleler)

• Deri ve yumuşak doku tümörleri

• Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrikve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar

• Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerlederi ve derialtında oluşan yaralar

• Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)

Hastanemizin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde, bebeklikte ergenliğe kadar çocukların her türlü hastalıklarında gerekli tüm tetkikleri yapılmakta, tedavileri planlanmakta, büyüme ve gelişmeleri takip edilmekte, rutin check-upları ve aşıları yapılmaktadır.

Hastanemizin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, 0-16 yaş grubu hastalarımız için tüm tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini uzman hekim kadrosu ile birlikte sunmaktadır.Büyüme, gelişme izlemlerinin yanısıra aşıların düzenli kontrollerle zamanında yapılması sağlanmaktadır. Sağlıklı beslenme açısından ailelerin bilgilendirilmesine önem verilmektedir.

Özellikle 0-6 ay aralığındaki bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesinin bebek açısından koruyuculuğu önemle belirtilmektedir.

Hastalık sürecinde gerekli tetkiklerin yapılarak tedavilerin ayaktan veya yatarak yapılması sağlanır. Ayrıca yeni doğan bebekler için yoğun bakım hizmeti verilmektedir.

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

E-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.