ÇAĞRI MERKEZİ:  444 50 52      
 WHATSAPP RANDEVU HATTI:  0549 610 11 75      

SPEH Komiteleri ve Üyeleri

 

SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ KOMİTELERİ

 • Komite üyelerinde kişiler değişebilir fakat ünvanlar değişmez.
 • Komitelerin kuruluş tarihine göre sıralama yapılmıştır.
  • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:21.12.2005

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Hürriyet Ferda SOSYAL

 

Komite Başkan Yardımcısı ve Komite Sekreteri

**

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda SOSYAL

2

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

**

3

Başhekim Yardımcısı

Dr.Tarık TURFAN

4

Başhemşire

Maral HEZER

5

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

6

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Cerrahi / Nöroşirürji Hastalıkları Uzmanı

Aram BAKIRCI

8

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

9

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • TRANSFÜZYON KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 13.05.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı / Kan İstasyonu Sorumlu Hekimi

Hürriyet Ferda SOSYAL

 

Komite Sekreteri / Kan İstasyonu Sorumlu Teknikeri

Şükriye ÇETİN

1

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda SOSYAL

2

Transfüzyon Laboratuvarı

Şükriye ÇETİN

3

Başhekim Yardımcısı

Dr.Tarık TURFAN

4

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

5

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı /YB Sorumlu Hekimi

Halis ENHOŞ

6

Dahiliye Uzmanı

Tarık TURFAN

7

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Zeki ÖTÜNÇ

8

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Yakup ÇİLİNGİR

9

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Sevan SIVACIOĞLU

10

Mikrobiyoloji Laboratuvarı / Biyolog

Funda TUNA

11

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Jale ACAR

12

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:17.09.2009

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Arzu BRUMENDİ GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

4

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi&Başhemşire Yrd.

**

5

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

6

Dahiliye / İç Hastalıkları Uzmanı

Yahya ÖZTÜRK

7

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı /YB Sorumlu Hekimi

Halis ENHOŞ

8

Biokimya Laboratuvarı Sor. Uzm.

Vahen KUYUMCU

9

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

10

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sayat ÇINAR

11

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Biyolog

Funda TUNA

12

Radyoloji Sorumlu Teknikeri

Arman ÇIRAK

13

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi:10.10.2009

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi,
güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi
teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Başkan Yardımcısı

Lida ÇİTELİ

 

Komite Sekreteri

Arzu BRUMENDİ GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

4

İşyeri Hekimi

Lida ÇİTELİ

5

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

**

6

Güvenlik Müdürü

Temel TUNA

7

Psikolog

Anita ÖSME

8

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Okşan KAYA

9

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

10

Başhemşire Yardımcısı

İlknur NUHOĞLU

11

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • HASTA HAKLARI KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 18.11.2009                        

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Madlen İNAL

1

Başhekim Yardımcısı 

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Madlen İNAL

4

Başhemşire Yrd.

İlknur NUHOĞLU

5

Hasta Hizmetleri Sorumlusu

Alin ŞARKLI

6

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 01.12.2009

(*Tesis Yönetimi ve Güvenliği Alt Komitesi – Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip Üyeleri)

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Talar MAVİYAN

 

Komite Sekreteri

Arzu BRUMENDİ GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

TarıkTURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire

Maral HEZER

5

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

6

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

7

Güvenlik Müdürü

Temel TUNA

8

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Serkiz KÜZEL

9

Biyomedikal Sorumlusu

Arman NALÇACIER

10

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

**

11

Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

Sevgi GÜVENTEPE

12

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

13

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

*: Tesis Yönetimi ve Güvenliği komitesi alt komitesi; “Cihaz Yönetiminden Sorumlu Ekip” üyeleri

  • İLAÇ KULLANIMI EKİBİ: Kuruluş Tarihi:06.05.2011

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Başkan Yardımcısı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

 

Komite Sekreteri

Arzu BRUMENDİ GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Yahya ÖZTÜRK

3

Klinik Mikrobi. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Hürriyet Ferda SOYSAL

4

Genel Cerrahi Uzmanı

Kamer TOMAOĞLU

5

Eczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

6

Farmakovijilans Sorumlusu / Doktor

Nişan ÇİLİNGİROĞLU

7

Başhemşire

Maral HEZER

8

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

9

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • EĞİTİM KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 09.08.2011

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı ve Sekreteri

Ayten ÇELİK

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

Başhemşire Yardımcısı

İlknur NUHOĞLU

4

Başhemşire Yrd & Enfeksiyon Kontrol Hemş.

**

5

Dahiliye Hastalıkları Uzmanı

Tarık TURFAN

6

Eğitim Hemşiresi & İşyeri Hemşiresi

Ayten ÇELİK

7

Psikolog

Anita ÖSME

8

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sevan KARATOPRAK

9

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

**

10

Acil Ünitesi Sorumlu Hemşire

Erhan KUŞÇU

11

Yoğun Bakım Sorumlusu

Jale ACAR

12

Başhemşire

Maral HEZER

13

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ: Kuruluş Tarihi: 12.07.2012

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Arzu BRUMENDİ GÜDER

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sayat ÇINAR

3

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

4

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sevan KARATOPRAK

5

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Kuruluş Tarihi: 22.04.2013

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

Komite Başkanı

Tarık TURFAN

 

Komite Sekreteri

Suna YILMAZ

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Suna YILMAZ

3

İşyeri Hekimi

Lida ÇİTELİ

4

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

5

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

6

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

7

Sendika Baş Temsilcisi

Ali AKTEN

8

İşyeri Hemşiresi & Eğitim Hemşiresi

İlknur NUHOĞLU (vekaleten)

9

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

  • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ALT KOMİTESİ / RİSK ANALİZİ EKİBİ: Kuruluş Tarihi: 22.04.2013

 

Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

1

Başhekim Yardımcısı

Tarık TURFAN

2

Hastane İdari Müdürü

Talar MAVİYAN

3

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Suna YILMAZ

4

İşyeri Hekimi

Lida ÇİTELİ

5

Başhemşire Yrd.

İlknur NUHOĞLU

6

Başeczacı

Makruhi ÇİLİNGİROĞLU

7

Başhemşire

Maral HEZER

8

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi&Başhemşire Yrd.

**

10

Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu

Serkiz KÜZEL

11

Elektrik Mühendisi

Nurhayr AHBAP

12

İnşaat Mühendisi

Maryam HERGEL

13

Biyomedikal Sorumlusu

Arman NALÇACIER

14

Sendika Baş Temsilcisi

Ali AKTEN

15

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu BRUMENDİ GÜDER

18.10.2016 tarihi itibariyle NÜTRİSYONEL DESTEK EKİBİ olarak aşağıdaki isimler Başhekimlik tarafından atanmış olup, ekip görev alanı aşağıdaki gibidir;

 

       UNVAN & AD-SOYAD             


Ünvanı

Kişi Adı / Soyadı

 

 

Başeczacı

Ecz. Makruhi Çilingiroğlu

Klinik Diyetisyen 

Tamar Demirci

Hastane İdari Müdürü

Talar Maviyan

Kalite Yönetim Direktörü

Arzu Brumendi Güder

 Yenidoğan Yoğun Bakım Sorm.Hemşiresi

Gönül Kılınç

 Tüm Hekimler

 Tarık Turfan (Temsilen - Başhekim Yrd.)

Tüm Hemşireler

 Maral Hezer (Temsilen – Başhemşire)

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

Surp Pırgiç Twitter' da

surppirgic ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL HAZIRLADIĞIMIZ CHECK-UP PAKETLERİMİZİN İÇERİKLERİ; https://t.co/JY5tKMahp2 #checkup RANDEVU… https://t.co/aHPP4p7NSo
15hreplyretweetfavorite
surppirgic SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE HAYIR. #sağlık #şiddet #şiddetehayır #doktor #hemşire #personel https://t.co/fPwRWQNnYg
17hreplyretweetfavorite

Bizimle Paylaşın

Hastanemizde aldığınız hizmetlerden bir sıkıntı yaşadınız mı? Veya bir öneriniz mi var? Bizimle tüm düşüncelerinizi, taleplerinizi Görüş ve öneri formumuz aracılığıyla paylaşabilirsiniz...

GÖRÜŞ & ÖNERİ FORMU

Bizi Takip Edin!