E-Dergi   iletişim whatsapp0549 610 11 75   Online Randevu0850 811 50 52  

• Genel Göz Muayenesi

Hastanemiz polikliniğine başvuran her hastaya rutin olarak, görme, göz tansiyonu, göz ve göz dibi muayenesi rutin olarak yapılır, ayrıca muayene hastanın şikayetleri doğrultusunda genişletilir.

• Katarakt


Katarakt her ne kadar teşhisi kolay bir hastalık olsa da tedavisi çok önemlidir. Ameliyattan önce katarakta eşlik edebilecek hastalıkların teşhisi, özellikle hekim tecrübesi cerrahi başarıda ön planda yer alırlar.

• Lazer ve Göz İçi LensKatarakt ve göz numarası düzeltme ameliyatlarında doktor ve hasta karşılıklı olarak göz içine yerleştirilecek mercek alternatifleri üzerinde ki konuşur, kişiye en uygun yöntem belirlenir.

• Yakın Görme Problemi

Yakın görme kusurunu ortadan kaldıran ve göz içine katarakt ameliyatı sonrası yerleştirilen lensler(mültifokal iol), gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

• Retina


Retina görme duyusunun göz içinde başladığı sinir hücresi tabakasıdır, çok önemlidir, hasarında ciddi görme bozuklukları oluşur, olsun medikal (diyabet, sarı nokta tedavisi...), olsun cerrahi (ileri diyabet, retina dekolmanı....) hastalıklarının tedavisi kliniğimizde yıllardır başarıyla sürdürülmektedir.

• Göz Tansiyonu (Glokom)

Göz tansiyonu sinsi olduğu kadar, geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Herkes her göz muayenesinde, aksi bir durum olmadıkça, göz tansiyonunu ölçtürmelidir, gerek teşhis(görme alanı, oct, pakimetri...) gerek tedavi (SLT lazer, trabekülektomi, shunt ameliyatları...) kliniğimizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

• Çocuk Göz Sağlığı

Her çocuk en geç 6 aylıkken mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. Kliniğimzde çocuk göz ölçümleri özel bir pediatrik oftalmometre cihazı kullanılarak çocuğa hiç yaklaşmadan yapılmaktadır.

• ŞaşılıkErken teşhis ve tedavi sayesinde şaşılık ameliyatsız düzeltilebilir bir hastalık olma yolundadır.

• Göz Tembelliği

Göz tembelliği tek gözde görme azlığıdır. Genellikle iki göz arasındaki numara farkından kaynaklanır, erken yaşta tedavisi mümkündür, yaş ilerledikçe tedavi zorlaşacaktır.

• Göz Estetiği (Oküloplasti)

Göz kapaklarının doğumsal veya yaşa bağlı düşmesi olan Ptozis, ameliyatla duzeltilebilir. Üst ve alt kapaklardaki torbalanma ve yağ birikmesi yerel anesteziyle giderilir. Göz yaşı kanallarının doğumsal veya erişkinindeki tıkanıklığa bağlı gelişen göz sulanma ve çapaklanmasi cerrahi müdahale ile giderilir.

• Kornea Hastalıkları

Kornea hastalında en çok rastlananlar Kuru göz, Keratakonus, Herpetik keratit, Keratitler ve Dejeneratif hastalıklardır. İleri derece görme kaybı yaratabilecek olan bu hastalıklar, özellikle kontakt lens kullanıcıları önemlidir.

• Kontakt Lens

Kliniğimizde lens uygulamaları için hassas ölçümler yapılmaktadır.

• Nöro – Oftalmoloji

Başağrısı, tek veya her iki gözde kalıcı veya kısa süreli görme kaybı, çift görme nöro- oftalmoloji kapsamında değerlendirilmeli, ve hasta dikkatli bir şekilde muayene edilip gerekli testlere yönlendirilmelidir.

• Göz İçi İltihapları

Gözün iç tabakası olan uveanın iltihabına üveit denir. Uvea gözün tümüne kaplayan bir damar ağı tabakasıdır, iltihabında tüm göz etkilenebilir. Bu durum görmeyi ciddi şekilde tehdit eden durumlara neden olmaktadır. En çok göz kızarması ve şiddetli ağrıyla başlar, çok hızlı ilerleyebileceği gibi bazen sessiz de seyredebilir. Vücutta daha önceden teşhis edilmemiş hastalıklardan kaynaklanabileceğinden, teşhisi uzman bir doktor tarafından konmalıdır.

Göz Hastalıkları

Hastanemizde göz hastalıklarının erken tanı ve tedavileri, bilgisayar kontrollü cihazlar ve deneyimli uzman doktorlar tarafından titizlikle detaylı olarak gerçekleştirilmektedir. Hastanemiz bünyesinde bulunan göz hastalıkları kliniğinin tarihçesi 1950 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihten önce bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de göz ve kulak burun boğaz uzmanları tek branş altında toplanmıştır.

Kliniğimizde poliklinik hizmetleri dışında hastanemiz ameliyathanesinde çağdaş ve modern cihazlarla cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Poliklinik birimimizde görme bozuklukları ,glokom, katarakt, şaşılık ve diğer göz hastalıklarının teşhis ve tedavileri çeşitli yaş gruplarına göre düzenlenmekte daha ileri tetkikler olan dijital fundus fluoresein anjiografi, kornea topogrofisi, A-B scan ultrasonografi, yag ve argon lazer, pakimetri ve görme alanı yapılmaktadır.

Dijital fundus fluoresein anjiografi

Son teknoloji ürünü olan bir cihazla yapılan anjiografi çekimleri anında hastalara verilebilmekte, hastalar bekletilmeksizin, gerektiğinde tedavilerine devam edebilmektedirler. Yapılan çekimler dijital ortamda saklanabilmekte veya gönderilebilmektedir.

Kornea Topografisi

Gözümüzün en dış kısmı olan ve üzerine lazer uygulayarak görme kusurlarının giderildiği kornea tabakasının çeşitli hastalıklarının teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar.(Ör.keratokonus)

Yag Lazer

Özellikle halk arasında ikinci katarakt olarak bilinen ve katarakt ameliyatından birkaç yıl sonra gelişen birikintilerin ameliyatsız birkaç dakika içinde temizlenmesini sağlar. Bazı özel tür göz tansiyonlarının tedavisinde de rutin olarak kullanılmaktadır.

Argon Lazer

En çok göz dibi hastalıklarının tedavisinde ihtiyaç duyulan bir cihazımızdır. Şeker hastalarında oluşan göz arkası kanamalarının tedavisinde çok önemli rol oynar. 

Kornea Topografi Cihazı

Pakimetri
Kornea tabakasının kalanlığının ölçümüne verilen addır. Günümüzde göz tansiyonu hastalarının pakimetresiz takipleri düşünülemez olmuştur. Yine tüm lazer hastalarının refraktif cerrahi öncesi pakimetri ölçümleri alınmaktadır.

A-B scan Ultrasonografi

Gözümüzün arkasının ve çevre dokularının hastalıkları hakkında bilgi verir. Ağrısız olması, tekrarlanabilirliği önemli avantajlarındandır.

Görme Alanı

Görme alanı tarihçesi oldukça eskidir. Özellikle bilgisayarlı görme alanı ölçümleri hızlı ve hassas sonuçlar vermektedir. Glokom hastalığının takip ve tedavisinde yılda en az iki kez görme alanı çekilmelidir.

Göz tansiyonu ihmale gelmez, 40 yaş ve üzeri kişilerde senede en az 1 kez ölçülmelidir. Göz tansiyonu hemen hemen hiç bir belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğundan teşhis konduğunda geç kalınmış olabilir. Günümüzde erken teşhis ve çoğu kez tek bir damla ile kolayca kontrol altına alınabilmektedir.

Hastanemiz ameliyathanemizde sadece göz hastalıklarına ayrılmış olan salonumuzda yine göz ameliyatları için özel tasalanmış mobil donanımlarla ameliyatlarımızı yapmaktayız. Fako cerrahisi yani katarakt en çok yapılan ameliyatımızdır, glokom, şaşılıkta, gözkapaklarıyla ilgili müdahalelerde yine aynı ameliyathanede gerçekleştirmektedir.

Fakoemülsifikasyon cerrahisi; katarakt ameliyatlarının vardığı en son noktadır. Ses dalgalarının yardımıyla göz merceği temizlenir ve GİL (göziçi lens takılır). Lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için hastanın hastanede kalması gerekmez, ameliyat bitiminden sonra hasta birkaç saat dinlendirilir ve taburcu edilir. Ameliyat göze açılan ufak deliklerden gerçekleştirilir bu sayede iyileşme hızlı gerçekleşir, hastanın ilaç kullanım süre azalır. 

GİL’in katlanması ve uygulanması

VİTREUS VE RETİNA HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİLERİ

 • OCT (Optik Koherens Tomografi), Tüm Anjiyografiler
 • Laser ve Mikrocerrahi (Vitrektomi) Tedavileri
 • Diyabet Retinopatisi
 • Retina Dekolmanları
 • Göz Travmaları ve Göz İçi Yabancı Cisimler 
 • Makula Delikleri ve Makula Cerrahisi
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
 • (Sarı Nokta Hastalığı)

PREMATÜRE BEBEKLERDE GÖZ HASTALIKLARI 

 • Prematürite Retinopatisi (ROP) Laser ve Mikrocerrahisi
 • Doğumsal Kataraktlar

REFRAKTİF CERRAHİ

 • Laser Tedavileri
 • Göz İçi Mercekle Refraktif Kusurların Düzeltilmesi

GÖZ TANSİYONUNUN (GLOKOM) LASER VE CERRAHİ TEDAVİLERİ

 • YAG ve SLT Laser Uygulamaları 
 • Görme Alanı

ŞAŞILIK VE ÇOCUK GÖZ HASTALIKLARI

ÜVEA HASTALIKLARI

Behçet’e Bağlı Göz Hastalıkları 

KORNEA HASTALIKLARI 

 • Keratokonus 
 • Kornea Nakli (Keratoplasti)

KONTAKT LENS UYGULAMALARI

NÖROOFTALMOLOJİ

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ

Gözyaşı Yolları Cerrahisi 

Göz Çevresi Estetik Cerrahisi 

Protez Göz

AZ GÖRENLERE YARDIM 

(Teleskopik Gözlük Uygulamaları)

Gözler vücudumuzun en komplike organı ve aynı zamanda kendini yenileyemeyen tek organıdır. Pek çok göz hastalığı belirti vermeden sinsice ilerleyip görme kaybına kadar varabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu noktada düzenli göz muayenesinin ve bu muayenenin doğru yerde olmanın önemi büyüktür.

Her göz muayenesi bir çok yerde yapılan muayene ve check-up'tan çok daha geniş kapsamlıdır. Göz sinirleri, gözyaşı testleri, renk görme testleri, gözlük ve lens numaraları tespiti, göz tansiyonu, göz kaslarının ve göz hareketlerinin değerlendirilmesi, bio-mikroskobik inceleme, retina incelemesi bölümlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamlı muayene sayesinde çok önemli hastalıkların erken dönem teşhisi yapılabilmektedir.

Bu muayene neticesinde vücudumuzdaki başka bazı hastalıklarında teşhisi/şüphesi konulabilmektedir. Diyabet, hipertansiyon, beyin tümörü, MS (multiple skleroz) hastalığı, behçet gibi. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde tıpda hastalıkların teşhisi daha kesin konulup, tedaviler daha yüksek başarıda yapılabilmektedir. Göz organ olarak karmaşık ve adeta kapalı bir kutu gibi olan yapından dolayı hem teşhis hem tedavide yüksek teknolojiden en fazla yararlanan branş olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalıkların gerek şüphesinin tesbiti, gerek tam tehiş konulması gerek ise ameliyat esnasında dünyada geliştirilmiş , Amerikan FDA örgütü tarafından onaylanmış cihazların kullanılması tedavi başarısını doğrudan etkiler. Hastanemizde eksiksiz teknolojik donanım ve alet zinciri bulunmakta, muayenenizin ardından ihityaç duyulabilecek her türlü tetkik ve gerekiyorsa ameliyat aynı gün yapılabilmektedir.

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

e-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bilançolar | Gelir Tablosu ve İktisat 2017 | Gelir Tablosu ve Bilanço 2018 | Gelir Tablosu 2020 | Bilanço 2020


Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.