Bu sayfayı yazdır

Mide-Bağırsak Sistemi Check-Up

Dahiliye Uzmanı tarafından ayrıntılı muayene ve değerlendirme.

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALP
 • GGT
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
 • TSH
 • Vitamin B12
 • Total Protein
 • Albumin
 • Demir
 • Total Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • CEA
 • AFP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tüm Batın USG
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi