E-Dergi   Hastanemizi Gezin   iletişim whatsapp0549 610 11 75   Online Randevu0850 811 50 52  

Gastroskopi Nedir?

Gastroskopi, yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının içinin direkt olarak gözle incelenmesidir. Sorunun daha iyi anlaşılması ve geç kalınmaksızın çözümünün sağlanması için yapılır. Rad- yolojik yöntemler ile ortaya konamayan hastalıklar Gastroskopi ile kolayca tespit edilebilir.


Ekran Resmi 2014-09-12 13.17.02Gastroskoplar bir kurşun kalemin ka- lınlığından başlayarak değişik kalınlıkta ucunda parlak ışıklı ve kıvrılabilen küçük bir kamerası olan plastik borudur. Tv ka- mera sistemi ile görüntü ekrana yansıtır bu şekilde yemek borusu ve midenin iç yüzünü görür. Böylece midede herhangi bir hastalığın olup olmadığını da kolayca belirler. Gastroskop içinden yollanan ince bir telle doku örneği alınabilir(Biyopsi), polip çıkartılabilir (Polipektomi) veya ka- nayan bölgelere müdahale edilebilir (Sk- leroterapi).

Gastroskopi endikasyonları
Gastroskopi karın ağrısı, yanma, ekşime, gaz şikayetleri, yutkunma zorluğu, açık- lanamayan kilo kaybı, kansızlık , üst sin- dirim sistemi kanaması geçiren hastalar, yabancı cisim çıkartılması, mide polipi veya daha önceki biyopsilerde normal ol- mayan doku tespit edilmesi vb. durum- larında, bazen de kontrol amaçlı olarak yapılır.

Gastroskopi Öncesi Hazırlık
Mide endoskopi işleminden önce tama- men boş olmalıdır. Bir önceki akşam gece
yarısından sonra hiçbir şey yiyip içilme- melidir. Endoskopi sırasında verilen ilaç- lar uyku hali yapacağından yanınızda size eşlik eden biri olması önerilir. Tetkikten 15 dakika önce endoskopi ünitesinde olunmalıdır. Bu süre içinde hemşire tara- fından işleme hazırlanılır. İşlemden önce, sedasyon ve işlem onay belgesinin imzala- nılması istenilecektir. Düzenli kullanılan ilaçların listesi bildirilmelidir. Örneğin; aspirin ve benzeri ilaçlar endoskopiden önce kesilmelidir. Antiasit kesinlikle kul- lanılmamalıdır. Bilinen herhangi bir ilaç
alerjisi var ise belirtilmelidir.

Gastroskopi işlemi Nasıl Yapılır?
Hastanın boğazı lokal anesteziklerle uyuşturulur. Sonrasında hastayı uyuştur- mak için damar içinden ilaç verilir. Bu- nunla birlikte hastaya oksijen verilerek nabız, tansiyon ve kandaki oksijen satu- rasyonu devamlı gözlem altında tutulur. Girişim süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.
Endoskop ağız içinde olduğu halde rahat- ça nefes alınıp verilebilir. İlaçları hemen nötralize edecek (etkisini yok edecek) ilaçlar bulunmaktadır. Olabilecek tüm acil durumlar için ekip tam teşkilatla ha- zır durumdadır.
Tüm bu işlemler sırasında acı duyulmaz.

Gastroskopi sonrası
Gastroskopiden sonra hasta yarım saat uyanma odasında ilaçların etkisi geçene kadar dinlendirilir ve damar içi kanül çı- karılarak işlem sonucu ile ilgili hasta bil- gilendirilir. Kontrol randevusu verilerek hasta birkaç gün içinde tekrar davet edi- lir. Böylece tedavi altına alınan hasta, eğer biyopsi alınmışsa sonuçları ile birlikte tekrar değerlendirilir ve tedavisi tamam- lanır. Bu sürenin sonunda refakatçiniz ile birlikte ayrılarak istirahat etmeniz öne- rilecektir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi işlemden sonraki 12 saat içinde araç kul- lanma, tehlikeli veya yaralanma olasılığı olan işlerle ilgilenilmemesi tavsiye edilir.

koloNoskopi Nedir?
Kolonoskopi, içi boşluklu bir organ olan kalın bağırsağın kolonoskop denilen bü- külebilir bir aletle incelenmesidir. Kolonoskopi bağırsak dışı basılar, bağır- sak duvarına ait anormallikler ve bağırsak boşluğundaki patolojiler hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
Kolonoskopi, doktora iltihaplı dokuları, anormal büyümeleri (iyi huylu ve kötü huylu tümörleri) ve ülserleri (yaraları) görme şansı verir. Kolonoskopi kalın ba- ğırsak ve rektum kanserlerinin erken teşhisi için yapılan en sık tetkiktir. 

Ekran Resmi 2014-09-12 13.16.55

Kolonoskopi endikasyonları
Kolonoskopi, bağırsak hareketlerinde- ki açıklanamayan değişiklikler (bağırsak alışkanlıklarının ishal yada kabızlık şek- linde değişmesi), karın ağrısı, makattan kan gelmesi, kilo kaybı ve anemi (kansız- lık) gibi bulguların araştırılmasında kulla- nılır. Özellikle birinci derecede akrabala- rında kalın bağırsak kanseri öyküsü olan kişilere tarama amaçlı yapılması tavsiye edilmektedir.

kolonoskopi Öncesi Hazırlık
Kolonoskopi’nin ideal bir sonuç vermesi için bağırsakların tam olarak temizlenmiş olması (bağırsak hazırlığı, kolon hazırlığı, bağırsak temizliği veya kolon temizliği) gereklidir bunun için 24-36 saat önce- den bağırsaklar temizlenmeye başlanılır. Temizlik işlemi bol miktarda saydam sıvı- larla bağırsağın yıkanması ayrıca bağırsağı boşaltıcı ilaçların kullanımıyla olur. Kolonoskopi işleminden 24 saat önceden katı gıdaların alınması tamamen kesilmeli ve randevu zamanına kadar (eğer tıbbi sa- kıncası yoksa; kronik böbrek, ağır kalp ve karaciğer yetersizliği hastalıklarının var- lığı gibi) minimum 8-10 litre kadar say- dam sıvılar (et suyu, tavuk suyu, tanesiz çorbalar, kompostolar, gazozlar, saydam tortusuz meyve suları) tüketilmelidir. İncelemeye gelmeden bir gün önce akşam ve geleceğiniz günün sabahı bağırsakları boşaltıcı ilaç kullanmanız gereklidir. Ko- lonoskopi yapılana kadar hiçbir şey yen- memeli ve içilmemelidir. Ortalama işlem öncesinde 6 saatlik bir açlık süresi arzu- lanmaktadır.

IŞIk ve kaMera
kolonoskopi

kolonoskopi işlemi Nasıl Yapılır?
Kalın bağırsağın makattan girilerek, sa- kinleştirici ilaç (sedasyon) ve/veya anes- tezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesi işlemine kolonoskopi adı verilir. Aletle makattan girildikten sonra kalın bağırsağın tamamı ile ince bağırsağın son kısmı incelenebi- lir. İşlem sırasında hava verilmesine bağlı olarak, hafif baskı hissi hissedebilirsiniz. İşlem öncesinde rahatlamanız için bazı ilaçlar yapılır. Genel Anestezi uygulanırsa hiç ağrı hissetmezsiniz. Kolonoskopi işle- mi 10 ile 40 dakika arasında sürmektedir. İncelemeyi yapan doktorunuz bağırsak içinde gerek gördüğü yerlerden patolojik inceleme için örnekler alabilir, bu işlem çok kolay ve ağrısızdır. Doktorunuz eğer sizin için ileride daha büyük sorunlara neden olabilecek anormal bir lezyon, polip veya küçük boyutlu tümörler görürse bunları kolonoskopik inceleme sırasında çıkarır, bu işlemler de ağrısızdır.

kolonoskopi sonrası
İşlem sırasında hava verilmesine bağlı ola- rak, gaz çıkartma gereksinimi duyabilirsi- niz. Doktorunuz size işlemin sonuçlarını açıklayacaktır. Tetkik sırasında ağrı duy- mamanız için çeşitli sakinleştirici veya anestezi ilaçları yapılacağından, işlem sonrasında refleksleriniz etkileneceğin- den, 2 saat araç kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle mümkünse tetkike bir yakı- nınızın refakatinde gelmenizde yarar var- dır. İşlem sonrasında 1-2 saatlik bekleme süresi uygulanmaktadır. Doktorunuzun önereceği 2 saat süreden sonra gıda ala- bilirsiniz.


Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

E-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bilançolar | Gelir Tablosu ve İktisat 2017 | Gelir Tablosu ve Bilanço 2018


Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.