E-Dergi   Hastanemizi Gezin   iletişim whatsapp0549 610 11 75   Online Randevu0850 811 50 52  

Entegre Sistem Politikası

1832 yılında, Sultan II. Mahmut'un izni ve Harutyun Amira Bezciyan’ın gayretleri ile akıl ve göğüs hastalıkları tedavisi amacı ile kurulan hastanemiz 2000’li yıllara gelinceye kadar teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek sunduğu sağlık hizmetini sürekli geliştirmiştir. Günümüzde Surp Pırgiç, sağlık hizmetinin toplum için öneminin bilincinde, tarihi dokusunu koruyarak, tıbbın en modern tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak ve çevreye saygılı, yenilikçi bir hizmet anlayışına bağlı kalarak çok sayıda tıbbi dalda teşhis ve tedavi hizmetini sürdürmektedir.

Hastanemiz Yönetimi gelişmiş tıbbi hizmeti aynı ölçüde gelişmiş sosyal sorumluluk bilinci içinde sunmayı, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde, hasta, hasta yakını, çalışan güvenliği ve memnuniyetini sürekli olarak arttırmayı, sunulan hizmetin insan, doğa, hayvan sağlığı üzerindeki tüm olumsuz etkilerini engelleyecek tedbirleri alarak sürdürmeyi ve “Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi” nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Yönetim Kurulu, Başhekimi ve tüm çalışanları ile sunulan sağlık hizmeti kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, hizmet sunan ve hizmet alanların sektöre özel “İş Sağlığı ve Güvenliği” risklerinden korunmasını, sunulan hizmetin çevre üzerine yaratacağı her türlü olumsuz etkinin önlenmesi konusunda gerekli planlama, uygulama, gözden geçirme ve önlem alma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini hedef seçmişlerdir. Hastanemiz aynı zamanda Bilgi Güvenliği kapsamında ‘’Bireyi, bilgiyi, Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korur.

Kullanıcı, sistem yöneticileri, yöneticiler ve güvenlik personelinin yetki ve sorumluluklarını belirler ve sürdürülebilirliğini sağlar. Surp Pırgiç ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlanabilmesi, yetkisiz erişime izin verilmemesi, yetkilendirilmiş taraflarca kullanılabilirliğin sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütür. Çalışan, Hasta, Hasta yakınları ve 3. taraflara ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerini önceden tespit eder, bu riskleri yönetir, kurulan kontrol altyapısıyla bilgi güvenliği seviyesini korur ve sürekli iyileştirmek için faaliyetleri yönetir. Bilgi güvenliği ihlali durumunda ihlal durumlarının yönetir, gerekli görülen yaptırımları uygular, İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olarak, bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltır ve olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlanan ve test edilen şekilde yanıt verilmesini sağlayarak çalışmalarını yürütür. Tabi olduğu ulusal ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gerekliliklerini yerine getirir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, hasta ve hasta yakınlarına, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılayarak, Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin verilmesini sağlamaktadır.

Kuruluşumuz Yönetim Kurulu ve Başhekimliğin belirlediği stratejiler doğrultusunda “Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” nin devamlılığını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çalışanlarının sürekli gelişimini ve eğitimini teşvik eder. Hastanemizde düzenli eğitim programları uygulanır, literatür takibi ve bilimsel toplantılar hususunda gerekli kaynaklar sağlanır. Yönetim Kurulu ve Başhekimlik düzenli aralıklarla, Entegre Yönetim Sistemimizin uygunluk ve etkinliğini gözden geçirerek sektörel gelişmelerin kuruluşumuza yansıtılmasını değerlendirir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan, hastalarımızdan, hasta yakınlarından ve çalışanlarımızdan gelen önerileri, gelişme fırsatlarını belirleme amacıyla araç olarak kullanır.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yaklaşık iki asırdan beri sürdürdüğü sağlık hizmetini, gelişmeye olan inancıyla ve tüm çalışanlarının katılımıyla, çağdaş tıbbın gereklerine uygun düzeyde sunmaya devam edecektir.

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

e-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bilançolar | Gelir Tablosu ve İktisat 2017 | Gelir Tablosu ve Bilanço 2018


Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.