E-Dergi   iletişim whatsapp0549 610 11 75   Online Randevu0850 811 50 52  

• Meme Estetiği Cerrahisi

Meme büyütme ameliyatları, meme dikleştirme ameliyatları, meme küçültme ameliyatları, meme asimetrisi düzeltme, meme ucu estetiği, çökük meme ucu düzeltilmesi, liposuction (yağ emme) yanında erkeklerde de jinekomasti (meme dokusu) düzeltme ameliyatları yapılmaktadır.

Erkeklerde pektoral (meme) implant ile göğüs dokusu estetiği yapılmaktadır. Ayrıca kanser veya başka nedenlerle meme dokusu olmayan kişilerde silikon ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak yeni meme oluşturulması cerrahisi mevcuttur.

• Burun Estetiği Cerrahisi

Burun bölgesi, içi ve dışı ile bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Burun estetiği yanında içindeki eğrilik ve diğer problemler de cerrahi olarak düzeltilmektedir. Çeşitli sebeplerle burun estetik ve fonksiyonel olarak bozulmuş kişilerde, bu bölgede yeniden burun oluşturulması işlemleri de çeşitli tekniklerle yapılmaktadır.

• Yüz Estetiği

Yüz bölgesinde yapılan estetik ameliyatlar; alın germe, kaş germe, yüz germe, orta yüz germe, gözkapakları estetiği, boyun germe, liposuction, kepçe kulak estetiği olarak sayılabilir. Bunların yanında belirgin olan alın ve kaş bölgesi kemiklerinin düzeltilmesi, sert görünüm veren zigoma (elmacık)ve mandibula (altçene) kemiklerinin daha oval, ve kibar hale getirilmesi ile yüzdeki kemik dokulara da müdahale edilmektedir.

Bazı durumlarda da kemik dokulara implant konularak daha belirgin hale getirilmesi sağlanmaktadır.

• Vücut ve Cinsel Estetik

Mini ve tam abdominoplasti (karın germe-tummy tuck), liposuction, kol germe, uyluk germe, kalça estetiği (dikleştirme,Brezilyalı kalça estetiği), cinsel estetik (labioplasti, deformite düzeltilmesi, erkek estetiği), çarpık bacak estetiği vücut bölgesinde yapılan estetik cerrahi müdahalelerdendir.

• El Cerrahisi ve Mikrocerrahi

El cerrahisi, kol ve el bölgesindeki hastalıklar ve yaralanmalarla ilgili cerrahi yöntemlerdir.Sıklıkla mikroskop altında yapılan damar ve sinir cerrahileri; yani mikrocerrahi teknikleri de birlikte uygulanır. Mikrocerrahi teknikleri ile ayrıca serbest doku nakilleri ameliyatları da gerçekleştirilir.

El cerrahisi alanına giren hastalıklar ve ameliyatlar şunlardır:

- El, kol, bacak yaralanmaları
- El-ayak tendon (kiriş), sinir, damar yaralanmaları
- El, parmak kopmaları
- Her türlü doğumsal el bozuklukları
- Parmak yapışıklığı (sindaktili)
- Parmak fazlalığı ( polidaktili)
- Parmak yokluğu
- Yanığa bağlı el ve ayak bozuklukları
- Elde gelişen tümörler ( ganglion kisti,…)
- El, parmak kırıkları
- Tüm vücut doku kayıpları
- Sinir sıkışmaları ( karpal tünel, kübital tünel sendromlar…)
- Brakial pleksus cerrahisi
- Tendon sıkışmaları (tetik parmak, de Quervain tenosinoviti…)
- Tetik parmak
- Dupuytren hastalığı ( kontraktür)
- El-ayak tırnak deformiteleri (tırnak batması…)
- El-parmak enfeksiyonları
- Parmak ucu deformiteleri
- Yanığa bağlı el-ayak deformiteleri

• Dudak ve Damak Yarıkları Tedavisi

Dudak ve damak yarıkları, halk arasında ‘tavşan dudak’ ve ‘kurt ağzı’ şeklinde adlandırılan ve yumru ayak (clubfoot) deformitesinden sonra en sık görülen doğumsal anomalilerdir. Çocukta tek başına damak yarığı bulunması, ailesi tarafından ‘ çift küçük dili var’ şeklinde tarif edilir. Bu hastalığa sahip bebekler doğumdan itibaren kontrol altında olmalı ve deformitelerin düzeltilmesi için bazı ameliyatlara hazırlanmalıdır.

• Cilt Tümörleri ve Kanserleri Tedavisi

İnsan derisi ve deri altından kaynaklı ben, kist, keratoz gibi kötü karakter göstermeyen lezyonlar cerrahi olarak alınmaktadır. Bunların yanında çeşitli cilt kanserleri cerrahi tedavileri ve aynı zamanda cerrahi sonrası o bölgenin yeniden oluşturulması (rekonstrüksiyonu) çeşitli flep ve greft yöntemleriyle yapılmaktadır. Baş ve boyun bölgesi tümörlerin (dudak, dil, çene, burun…) bölgeleri kanserleri cerrahisi çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır.

• Ortognatik Cerrahi

Her iki çene şekil bozuklukları estetik görünüş yanında nefes alma, çiğneme, yeme gibi doğal fonksiyonları da etkilemektedir. Bu problemlerde, ‘Ortognatik cerrahi’ çözümler son derece başarılı ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda;

- Alt çenenin ileri/geri alınması
- Üst çenenin ileri/geri alınması
- Her iki çenenin sağa/sola çevrilmesi
- Her iki çenenin birbirine göre yukarı/aşağı ilerletilmesi
- İki çeneye de yapılan kombine ameliyatlar
- Yeni kemik oluşumu sağlamak için her iki çenede ‘distraksiyon’ yöntemi uygulamaları yapılabilir.

• Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Yüz, ağız, çene, kafatası, çene eklemi bölgesinin cilt ,kemik ve diğer dokulardan kaynaklı tümörleri, travmaları, deformiteleri, bu bölgelerin rekonstrüksiyonu, estetik cerrahi, dudak ve damak yarıkları cerrahisi, ortognatik cerrahi gibi çeşitli cerrahi işlemlerin yapıldığı bir cerrahi daldır.

• Kraniyofasiyal - Maksillofasiyal Cerrahi

Kraniofasiyal cerrahi, kafatası, yüz ve orbita (göz küresi yuvası) bölgesini içine alan bölgenin plastik cerrahisi üst dalıdır. Kraniyofasiyal cerrahi ile uğraşan cerrahlar, doğuştan kafatası bölgesi deformiteleri ya da sonradan oluşan travma sonrası veya tümör cerrahisi sonrası deformiteleri düzeltmek ve eksikleri rekonstrükte etmek konusunda uzmanlaşmışlardır. Kraniyofasiyal cerrahi ile ilgilenen plastik cerrahi uzmanları sıklıkla beyin cerrahisi uzmanları ve ortodonti uzmanlarıyla işbirliği yaparlar.

Maksillofasiyel cerrahi ilgi alanları şunlardır:

- Yüz travması sonrası kesiler ve doku kayıpları rekonstrüksiyonu
- Yüz kemikleri kırıkları tedavisi
- Fasial plastik cerrahi (rinoplasti, yüz germe,boyun germe, blefaroplasti…)
- Ortognatik cerrahi
- Yüz bölgesi tümör-kanser cerrahisi
- Baş-boyun kanserleri, boyun diseksiyonları
- Temporomandibuler eklem hastalıkları
- Tükrük bezi hastalıkları
- Yüz felci cerrahi rekonstrüksiyonu
- Dudak-damak yarığı cerrahisi
- Dental ve dentoalveolar cerrahi

• Bası Yaraları (Yatak Yaraları) Tedavisi

Vücutta uzun süreli yatış veya farklı bir nedenden dolayı oluşan bası sonucu açılan yaraların cerrahi debridmanı ve açık yara bölgelerinin flep yöntemleri ile kapatılması yapılmaktadır.

• Yanık ve Deformiteleri Cerrahisi

Yanık, oluşumunda itibaren özel tedaviyi gerektiren bir problemdir. İyileşme safhasında ve sonrasında oluşan yaralar, kötü izler, yapışıklıklar, kasılmalar estetik problemlerin yanında, fonksiyonel yani hareket sıkıntılarına da yol açabilmektedir. Yanığa bağlı oluşan bu deformitelerin de çeşitli plastik cerrahi tekniklerle tedavisi yapılmaktadır.

• Kanser Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu


Kanser nedeniyle ya da başka nedeniyle meme dokusu alınmış ya da meme asimetrisi bulunan kişilerde meme dokusu yeniden oluşturulabilir.
Meme rekonstüksiyonu 2 ana yöntemle yapılır:
- Meme protezleri ile
- Otojen rekonstrüksiyon (Hastanın kendi dokusu ile)

• Hemanjiom ve Damarsal Anomaliler Tedavisi

Hemanjiomlar ve damarsal anomaliler vücudun her bölgesinde çıkabilmektedir. Bazı durumlarda doğuştan itibaren görülmektedir. Takip ve tedavileri özel ilgi gerektirmektedir. Bazıları kendiliğinden kaybolabildiği gibi bir kısmı için cerrahi tedavi gerekebilmektedir.

• Kronik Yara Tedavisi

İyileşme beklenen yaranın doğru bakım ve tedaviye rağmen 6-8 hafta süre içinde iyileşmediği durumlarda ‘kronik yara’dan söz edilir. Pekçok sebebi olabilmektedir. Diyabet hastalığına ve damarsal problemlere bağlı olarak gelişen yaralar en sıklıkla görülenlerdir. Yaranın asıl sebebinin tedavisi yanında, yaraların medikal ve cerrahi olarak tedavisi yapılmaktadırPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi (Yeniden Yapım ve Onarım Cerrahisi)

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba uydurmak" anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; tüm vücut yüzeyinde oluşan her türlü cerrahi problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb) yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.

Özetle; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyinde deri derialtı ve kemikler etkileyen her türlü defektin (boşluğun) onarılmasına çalışır. Bunu yaparken temel kural hangi dokular kaybolduysa ona benzer dokularla onarım yapmaktır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanları:

• Yüz şekil bozuklukları– Asimetriler, doğumsalkitleler, nadir yüz yarıkları

• Yarık dudak-damak

• Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler, ( Örnek: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri )

• Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)

• Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar

• Burun defektleri, tümörleri, kopmaları

• Tükrük bezi problemleri

• Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar

• Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları

• Maksillofasiyal cerrahi ( Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri- kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi )

• Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu

• Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu

• Jinekomasti (Erkekte büyük meme)

• Genital organların doğumsal anomalileri, ( Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi. )

• Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu, 

• Göğüs ve karın duvarı defektleri

• El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması)

• El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları

• Periferik sinir problemleri (travmalar,nöropatiler, defektler, kitleler)

• Deri ve yumuşak doku tümörleri

• Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrikve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar

• Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerlederi ve derialtında oluşan yaralar

• Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)

Estetik Cerrahi İlgi Alanları

- Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti, konka ameliyatı)
- Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların tedavisi)
- Cilt gençleştirme, yenileme
- Yüz-alın germe, kaş kaldırılması
- Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)
- Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi
- Çene büyütme ve küçültme operasyonları (Mentoplasti),
- Deride skar (yara izi), tatuaj ve düzensizliklerin giderilmesi,
- Saç ekimleri- replasmanları, saçsız alan rekonstrüksiyonu
- Estetik meme operasyonları : Büyütme, küçültme ve dikleştirme
- Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)
- Karın germe (Abdominoplasti)
- Bacak kontur düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile)
- Genitelia estetiği ( cinsel estetik): labioplasti, yağ enjeksiyonu, liposuction, falloplasti, epizyotomi iz düzeltilmesi, vajinoplasti, himenoplasti
- İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) kontur düzeltmeleri (Kalça ve uyluk implantları, erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi)
- Lazer uygulamaları (Yüz soyma, yara izleri, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi, cilt gençleştirme, epilasyon)
- Cilt bakımları ve girişimleri ( botoks, dolgu maddeleri, lazer uygulamaları,kimyasal soyma vb)

El Cerrahisi

El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı  yaralanma ve hastalıkları, el, parmak, kol sinir, damar ve tendon( kiriş) kesilerinin onarımı, üst ekstremitenin doğumsal bozuklukları,  brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bir daldır. Bu nedenle “El ve Üst Ekstremite Cerrahisi” olarak da adlandırılır. Ayrıca alt ekstremite; bacak, ayak hastalık ve yaralanmaları, damar, sinir ve tendon kesileri, doğumsal bozuklukları tanı ve tedavisiyle ile ilgilidir.

İyi bir el cerrahisi uzmanı, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi alanlarına hakim olmalıdır. Bu bölgelerdeki damar ve sinirlerin cerrahi tedavileri ameliyat mikroskobundan bakıp ameliyat alanını ve dokuları büyülterek, ince uçlu mikro aletler kullanılarak yapılmayı gerektirmektedir. Bu nedenle el cerrahisi ve mikrocerrahi genellikle iç içe giren cerrahi dallardır.


El cerrahisi alanına giren hastalıklar ve ameliyatlar şunlardır:

- El, kol, bacak yaralanmaları
- El-ayak tendon (kiriş), sinir, damar yaralanmaları
- El, parmak kopmaları
- Her türlü doğumsal el bozuklukları
- Parmak yapışıklığı (sindaktili)
- Parmak fazlalığı ( polidaktili)
- Parmak yokluğu
- Yanığa bağlı el ve ayak bozuklukları
- Elde gelişen tümörler ( ganglion kisti,…)
- El, parmak kırıkları
- Tüm vücut doku kayıpları
- Sinir sıkışmaları ( karpal tünel, kübital tünel sendromlar…)
- Brakial pleksus cerrahisi
- Tendon sıkışmaları (tetik parmak, de Quervain tenosinoviti…)
- Tetik parmak
- Dupuytren hastalığı ( kontraktür)
- El-ayak tırnak deformiteleri (tırnak batması…)
- El-parmak enfeksiyonları
- Parmak ucu deformiteleri
- Yanığa bağlı el-ayak deformiteleri

Hasta ve Ziyaretçi Hakları

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

e-Bülten Üyeliği

Haber ve duyurular için üye olun

                        

Bilançolar | Gelir Tablosu ve İktisat 2017 | Gelir Tablosu ve Bilanço 2018 | Gelir Tablosu 2020 | Bilanço 2020


Bu web sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlar Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ ne aittir. Site içerisinde yer alan sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz (arama motorlarının dizinleri için kullandıkları geçici bellek kayıtlarından alınmış olsalar dahi). Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz, sitenin telif hakkı konusunda hastanemizin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş eserler, sahiplerinin onayı olmadan hiç bir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Site içinde yer alan dokümanlar, Site Yöneticisinin önceden verilmiş açık onayı olmaksızın başka siteler ya da medyalara kopyalanamaz.